Arnold Nijland

“Trots op Wesepe”

Als Wesepenaar ben ik trots op alles wat hier aan vrijwilligerswerk gedaan wordt! En het mooiste is: we vinden het eigenlijk heel normaal, want als iemand je iets vraagt, “dan doe je dat gewoon”. Maar de waardering is heel groot!

Met bewondering kijk ik naar wat er bij de sportclub de laatste jaren is gebeurd. Al die uren en zweetdruppels, dag in dag uit, met zoveel mensen bouwen aan het sportcomplex. Daar kunnen we als Wesepenaren trots op zijn.

Het komt de leefbaarheid en vitaliteit van Wesepe ten goede! En zo zijn er nog zoveel verenigingen en initiatieven waar hetzelfde voor geldt. Kijk onder andere naar de brandweer die dag en nacht voor ons klaar staat. En onze Harmonie, die bestaat al 100 jaar!

Leefbaarheid en vitaliteit zijn sleutel-woorden voor een kleine kern als Wesepe. De gemeente moet faciliteren waar het kan en initiatieven van inwoners stimuleren. Een voorbeeld is de geborgde continuïteit van het Wapen van Wesepe, door de samenwerking met de gemeente, Stichting Zalencentrum Wesepe en de huidige uitbater.

Jeugd is enorm belangrijk voor Wesepe. Zowel voor de school als voor het vereni-gingsleven maar ook voor de leefbaarheid op termijn, met alles wat daar bij hoort. Daarom is het belangrijk dat de gemeente bereid is ook te kijken naar alle mogelijk-heden om de woningbouwgronden snel bebouwd te krijgen, rekening houdend met de wensen van starters!

Gemeentepolitiek gaat over lokale vraagstuk-ken. Het gaat naast praktische zaken ook over visies op lange termijn en regionale belangen. De VVD Olst-Wijhe is hiervoor op alle fronten een zeer solide partij!

Groet, Arnold Nijland