VVD: tevredenheid college over jaarrekening onterecht

Met verbazing heeft de VVD-fractie kennisgenomen van het jubelbericht vanuit het college over de jaarrekening.

Het eindresultaat is minder negatief maar dit komt vooral doordat het werk niet af is.
Boekhoudkundig is er een minimaal positief resultaat maar dit geld is direct weer weg omdat het doorschuift naar het huidige boekjaar waardoor er eigenlijk nog steeds een te kort is.

“We snappen niet hoe het college tevreden kan zijn met zowel een tekort als wederom niet doen wat is afgesproken” aldus Alexander Kreule, fractievoorzitter VVD.

De VVD pleit al jaren voor strakker begroten en plannen aangezien de afgelopen jaren keer op keer blijkt dat niet al het werk af komt. Een gevolg hiervan is dat de gemeentelijke belastingen zoals de OZB te hoog zijn, er lijken namelijk vooraf meer gelden nodig te zijn dan daadwerkelijk het geval is.

Bij de behandeling in de raad zal de VVD pleiten voor strakker begroten en ook het college oproepen gewoon eerlijk te zijn over de tekorten.