• Kandidatenlijst VVD vastgesteld

  25 november − De VVD Raalte heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 november haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld Lees verder

 • Kom een bakkie doen met de VVD!

  22 november − De VVD fractie wil graag in gesprek met alle inwoners. Daarom staat de VVD zondag 26 november met een koffietruck op de markt in Raalte tijdens de Sintkoopzondag. Lees verder

 • VVD: Leg een rondweg om Mariënheem

  08 november − Tijdens de begrotingsbehandeling komt de VVD fractie met een motie die oproept om de ambitie uit te spreken een rondweg om Mariënheem te leggen. Lees verder

 • Alexander Kreule lijsttrekker VVD

  © VVD

  14 oktober − Tijdens de ledenvergadering van de VVD is Alexander Kreule unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dat gebeurde gisteravond tijdens een drukbezochte bijeenkomst. Lees verder

 • VVD: Afval gewoon vierwekelijks ophalen

  11 september − De VVD fractie is verbaasd over het voorstel van burgemeester en wethouders om nog maar eens per twee maanden het restafval te gaan ophalen. Lees verder

 • Alexander Kreule voorgedragen als lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Raalte

  07 juli − Alexander Kreule voorgedragen als lijsttrekker Lees verder

 • VVD: Snel duidelijkheid over Kabelvrij Raalte

  17 juni − De VVD fractie in Raalte wil snel duidelijkheid over de haalbaarheid en kosten van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Raalte. Lees verder

 • Informatieavond vliegroute vliegveld Lelystad

  21 maart − Informatieavond vliegroute vliegveld Lelystad Lees verder

 • VVD Raalte blij met investeringssubsidie in Mariënheem

  13 februari − Vanavond heeft de fractie van de VVD zich positief uitgesproken over de investeringssubsidie voor ’t Asspel en de Schalm. Een aanzienlijk bedrag van €200.000,- wordt beschikbaar gesteld om de verbouwing van beide gebouwen mogelijk te maken. “Het is voor Mariënheem enorm belangrijke investering om de voorzieningen op niveau te houden. Veel inwoners zijn betrokken bij plannen en de uitvoering hiervan. Een groot compliment voor de besturen dat zij gezamenlijk deze toekomstbestendige stap hebben gemaakt!”, Aldus Emiel Gerner namens de liberalen. Lees verder

 • VVD blij met vernieuwing dorpsplein broekland

  12 februari − Goed nieuws voor Broekland. Naast een subsidie van de provincie krijgt Broekland ook een subsidie van 25.000,- euro van de gemeente Raalte. De nieuwe inrichting zorgt voor een multifunctioneel gebruik van het dorpsplein. ‘Bij de Huuskamer komt een terras. Er komt een verbinding tussen Huuskamer en kerk en het geheel krijgt een mooie uitstraling’ aldus VVD raadslid en Broeklander Wim Tutert. Via een pitch aan de gemeenteraadsleden hebben de initiatiefnemers deze wens aangegeven. Een prachtig resultaat voor Broekland. Lees verder

 • Piet pont benoemd tot erelid afdeling Raalte

  14 januari − Gisteravond heeft VVD Raalte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bestuurslid en oud-Raadslid Piet Pont benoemd tot erelid van de afdeling Raalte. Piet heeft in zijn jaren lidmaatschap een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de afdeling. Vanaf 1994 heeft Piet 18,5 jaar zich ingezet als gemeenteraadslid en daarna als secretaris van het bestuur. Tevens zijn er een aantal belangrijke beslissingen genomen om de afdeling op te laten gaan in VVD netwerk Salland en heeft Tweede Kamerlid Malik Azmani de aanwezigen meegenomen in landelijke politieke actualiteiten. Lees verder

 • VVD raalte op bezoek bij landbouwbijeenkomst met Jan Huitema

  24 december − Steunfractieleden Ben Kogelman en Willy Westenenk zijn afgelopen week naar naar een bijeenkomst in Beerze bij het landbouwbedrijf van de familie Zandman. Hier sprak Jan Huitema (VVD Europarlementariër) over onder andere gezonde voeding en regelgeving in Europa en Nederland. Belangrijke conclusie tijdens deze bijeenkomst was het feit dat Nederland nogal eens meer regels hanteert dan Europa voorschrijft. Lees verder

 • VVD: Afschaffen betaald parkeren goed voor Raalter winkelcentrum

  23 december − De kogel is door de kerk. Het betaald parkeren in het centrum van Raalte is afgeschaft. Voor de VVD Raalte is hiermee een jarenlange wens in vervulling gegaan. “In 2014 hebben we dit onderwerp tot één van onze belangrijkste verkiezingsthema’s gemaakt, maar dit was volgens onder andere de collegepartijen onmogelijk en financieel onhaalbaar. Het is voor ons dan ook prachtig dat het 2,5 jaar later wel mogelijk blijkt met een substantiële bijdrage van de centrumondernemers. Deze ondernemers verdienen wat ons betreft dan ook een groot compliment!”, aldus Emiel Gerner namens de VVD. Lees verder

 • Rijk betaalt mee aan ongelijkvloerse kruising voor knooppunt Raalte N35

  22 november − Minister Schultz van Haegen betaalt 25 procent van de kosten, met een maximum van 12,5 miljoen euro, voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dit heeft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Lees verder

 • VVD: Parkeernormen omhoog om leefbaarheid te vergroten

  10 november − In de gemeente Raalte wordt er vaak gesproken over de parkeernormen. In nieuwbouwwijken wordt veelal een hoge norm gekozen, maar in de oudere wijken is er slechts plek voor gemiddeld 1 á 1,5 auto per woning. “De VVD hekelt al tijden de parkeerdruk in bepaalde (oudere) wijken in Raalte en Heino. Het wordt tijd om in kaart te brengen hoe hoog deze parkeerdruk is en actie te ondernemen op plekken waar het niet meer aan de huidige situatie voldoet. Vroeger hadden we maximaal één auto per woning en daarop zijn de wijken dan ook ingericht. Wat de VVD betreft verhogen we de parkeernorm in de gehele gemeente om onveilige en onoverzichtelijke situaties te voorkomen. Meer ruimte voor parkeren betekent een veiligere verkeerssituatie en vergroot leefbaarheid in de wijk. Een parkeernorm van 2,5 auto per woning is wat ons betreft dat ook een realistische norm en dat betekent meer parkeerplekken in bestaande wijken.” Aldus Alexander Kreule namens de VVD. Lees verder

 • Tegenprestatie moet ook een recht worden voor de inwoners van Raalte

  10 november − De gemeente Raalte kent sinds enkele jaren de tegenprestatie voor personen in een uitkering. Deze personen kunnen door de gemeente worden gevraagd om een maatschappelijk nuttige activiteit uit te voeren als tegenprestatie voor de verkregen uitkering. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking en het is voor een beperkt aantal uren in de week. “Wat de VVD betreft is deze regeling een prachtige manier voor uitkeringsgerechtigden om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. Helaas is het voor statushouders ontzettend lastig om aan de bak te komen voor betaald werk, maar ook een vrijwilligersbaan is met een beperkt netwerk in Raalte lastig te vinden. Wij vinden dat de gemeente Raalte in het kader van de tegenprestatie hulp kan bieden door de tegenprestatie ook als een recht bestempelen.” Aldus Alexander Kreule. Lees verder

 • VVD: Lagere lasten zijn mogelijk in de gemeente Raalte

  10 november − Wat de VVD betreft is het mogelijk om de lokale lasten in de gemeente Raalte te verlagen. “Wij zien voldoende financiële ruimte om de lokale lasten te laten dalen in plaats van opnieuw een stijging. Zo is in de afgelopen jaren de OZB met ruim 20 procent gestegen, maar ook de riool- en afvalstoffenheffing zijn wat ons betreft te hoog.” Aldus Alexander Kreule namens de VVD. Lees verder

 • VVD blij met nieuwbouw Korenbloem

  17 oktober − De VVD is zeer tevreden met de voorgenomen investering in een nieuw schoolgebouw voor basisschool de Korenbloem. Al vanaf begin 2014 sprak de VVD haar steun uit voor de noodzakelijke investering in het gebouw. Het huisvestingsprobleem van de Korenbloem is al in 2011 bekend gemaakt aan college en gemeenteraad en wat de VVD betreft werd het dan ook hoog tijd om de knoop door te hakken en over te gaan tot een duurzame investering. “Wij zijn erg content met deze ontwikkelingen en zullen tijdens de behandeling van de begroting zeker onze steun uitspreken voor deze hoognodige investering.”, aldus Wim Tutert namens de VVD. Lees verder

 • VVD blij met afschaffen betaald parkeren

  09 september − De VVD fractie is blij dat het betaald parkeren in Raalte nu eindelijk afgeschaft lijkt te worden. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was het afschaffen van het betaald parkeren een belangrijk thema voor de VVD en we zijn dan ook blij met het resultaat. Lees verder

 • VVD: Geen pas op de plaats maar stoppen met AZC

  21 juli − De VVD in Raalte wil niet wachten op het COA om te kijken of het geplande AZC door gaat, maar wil gelijk de plannen van tafel schuiven. Lees verder