Meer ruimte voor de horeca

Wij willen de horeca graag een vliegende start laten maken op 1 juni en er voor zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over wat er mogelijk is. Wij hebben daarom vragen gesteld samen met de fracties van Gemeentebelangen en het CDA

Gisteravond heeft het kabinet de nieuwe routekaart gepresenteerd met daarin een perspectief voor vele ondernemers.

Uiteraard zijn wij blij met het versoepelen van de maatregelen maar zien ook uitdagingen. Want ondanks dat vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen zullen er, door de 1.5 meter afstand, minder mensen bediend kunnen worden.

Op veel plaatsen lijkt er genoeg ruimte te zijn om terrassen te vergroten. Door terrassen te vergroten kunnen horeca ondernemers, op een verantwoorde manier, hun zaak zo goed mogelijk laten draaien.

Wij willen de horeca graag een vliegende start laten maken op 1 juni en er voor zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over wat er mogelijk is.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1.    Wil het college zo snel mogelijk afspraken maken met ondernemers over het vergroten van terrassen?

2.    Is het college bereid de precariorechten aan te passen? Aangezien het uitbreiden van het terras niet voor extra omzet zorgt, maar juist de derving beperkt.

 

Namens de VVD, GemeenteBelangen en CDA fractie,

Alexander Kreule
Jan Schokker
Guus Temmink