Een sluitende begroting en minimale stijging woonlasten

De VVD fractie is blij met het financiele vooruitzicht voor de komende jaren en ook dat inwoners mee profiteren van het gevoerde beleid.

Ondanks dat we als gemeente 1 miljoen reserveren voor verenigingen en sportclubs om de schade van Corona op te vangen hebben we inmiddels een flinke reserve.

En de woonlasten zoals de OZB en afvalstoffenheffing krijgen alleen een inflatie correctie en stijgen dus minimaal.

"Gezien het beeld bij andere gemeentes, waar veelal bezuinigd moet worden en de lasten flink omhoog gaan, een knappe prestatie" aldus Alexander Kreule, fractievoorzitter VVD Raalte

De begroting wordt op 10 november 2020 besproken in de gemeenteraadsvergadering, samen met de financiƫle meerjarenraming 2022-2024.