VVD: Lagere lasten zijn mogelijk in de gemeente Raalte

Wat de VVD betreft is het mogelijk om de lokale lasten in de gemeente Raalte te verlagen. “Wij zien voldoende financiële ruimte om de lokale lasten te laten dalen in plaats van opnieuw een stijging. Zo is in de afgelopen jaren de OZB met ruim 20 procent gestegen, maar ook de riool- en afvalstoffenheffing zijn wat ons betreft te hoog.” Aldus Alexander Kreule namens de VVD. 

Tijdens de begrotingsbehandeling zal de VVD, net als voorgaande jaren, streven naar beperking of verlaging van de lokale lasten. Dekking voor deze maatregel kan wat de liberalen betreft gevonden worden in de huidige opbouw van de tariefstelling. Kreule“De gemeente rekent al jaren te hoge tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing, waardoor er jaarlijks veel te veel geld in de reserves zit. Dit is onnodig en het wordt tijd om dit structureel bij te stellen. Tevens wordt er een fors bedrag aan heffingen kwijtgescholden aan de minima in Raalte, terwijl dit een kostenpost behoord te zijn van sociale zaken en niet in de tariefopbouw voor de riool- en afvalstoffenheffing.”