Tegenprestatie moet ook een recht worden voor de inwoners van Raalte

De gemeente Raalte kent sinds enkele jaren de tegenprestatie voor personen in een uitkering. Deze personen kunnen door de gemeente worden gevraagd om een maatschappelijk nuttige activiteit uit te voeren als tegenprestatie voor de verkregen uitkering. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking en het is voor een beperkt aantal uren in de week. “Wat de VVD betreft is deze regeling een prachtige manier voor uitkeringsgerechtigden om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. Helaas is het voor statushouders ontzettend lastig om aan de bak te komen voor betaald werk, maar ook een vrijwilligersbaan is met een beperkt netwerk in Raalte lastig te vinden. Wij vinden dat de gemeente Raalte in het kader van de tegenprestatie hulp kan bieden door de tegenprestatie ook als een recht bestempelen.” Aldus Alexander Kreule.

De VVD zal tijdens de begrotingsvergadering met een voorstel komen om de tegenprestatie aan te passen. Kreule“Het zou geweldig zijn als de gemeente met haar netwerk en contacten een grote wens van de statushouders kan verwezenlijken. Deze enthousiaste en gedreven groep wil graag (vrijwilligers)werk uitvoeren, maar heeft simpelweg niet de contacten of capaciteiten om dit zelfstandig te regelen. Wij denken dat het recht op een tegenprestatie van 12 uur in de week de gemeente in haar kracht kan zetten om hierin een faciliterende rol te spelen.”