VVD: Parkeernormen omhoog om leefbaarheid te vergroten

In de gemeente Raalte wordt er vaak gesproken over de parkeernormen. In nieuwbouwwijken wordt veelal een hoge norm gekozen, maar in de oudere wijken is er slechts plek voor gemiddeld 1 á 1,5 auto per woning. “De VVD hekelt al tijden de parkeerdruk in bepaalde (oudere) wijken in Raalte en Heino. Het wordt tijd om in kaart te brengen hoe hoog deze parkeerdruk is en actie te ondernemen op plekken waar het niet meer aan de huidige situatie voldoet. Vroeger hadden we maximaal één auto per woning en daarop zijn de wijken dan ook ingericht. Wat de VVD betreft verhogen we de parkeernorm in de gehele gemeente om onveilige en onoverzichtelijke situaties te voorkomen. Meer ruimte voor parkeren betekent een veiligere verkeerssituatie en vergroot leefbaarheid in de wijk. Een parkeernorm van 2,5 auto per woning is wat ons betreft dat ook een realistische norm en dat betekent meer parkeerplekken in bestaande wijken.” Aldus Alexander Kreule namens de VVD.