VVD: Leg een rondweg om Mariënheem

Tijdens de begrotingsbehandeling komt de VVD fractie met een motie die oproept om de ambitie uit te spreken een rondweg om Mariënheem te leggen.

“Vele inspraakavonden, voorstellen, onderzoeken, verschillende overheden en persberichten hebben zich in de afgelopen jaren bemoeid met de N35 ter hoogte van Mariënheem. De wethouder zegt van alles toe aan belanghebbenden, de provincie heeft andere belangen, Den Haag vindt ons niet belangrijk genoeg en Rijkswaterstaat voert alleen uit. Het wordt tijd dat de gemeenteraad stelling neemt en wat ons betreft moet de ambitie zijn om een rondweg te realiseren.” Aldus Emiel Gerner namens de VVD.

 

Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de N35 ter hoogte van Mariënheem beter door te laten stromen en/of de verkeersveiligheid te verhogen. Inmiddels is het kruispunt met de Hellendoornseweg flink aangepakt en sindsdien is de veiligheid flink toegenomen. Als gevolg van investeringen in overige trajecten op de Rijksweg wordt het intensiever gebruikt en splijt dit het dorp Mariënheem. Gerner: “Er zijn allerlei oplossingen mogelijk die het verkeer afremmen en een goede op en afrit creëren. Wat ons betreft investeren we niet in dit soort oplossingen, maar in een relatief eenvoudige rondweg á 8 miljoen. Als we als Gemeenteraad hierin eensgezind zijn, kunnen we samen de lobby op blijven pakken en actief financiële middelen sparen om mee te investeren in een leefbaar dorp Mariënheem.”