VVD, CDA en Gemeentebelangen vormen coalitie in Raalte

Nieuw in het college is Dennis Melenhorst, die namens VVD plaats gaat nemen. 

Hij is nu nog directeur van de Sociaal Economische Raad Overijssel.


De beide andere partijen komen terug met vertrouwde namen. Wout Wagenmans en Frank Niens blijven wethouder namens Gemeentebelangen. Voor het CDA keren Jacques van Loevezijn en Gosse Hiemstra terug.


De drie partijen hebben samen 16 van de 25 raadszetels in de gemeenteraad van Raalte. GB, CDA en VVD hebben geen eigen collegeprogramma afgesloten. Voor het nieuwe college geldt het raadsbrede Roalter Akkoord als leidraad voor de komende vier jaren. Dit document staat donderdag 21 juni geagendeerd tijdens de raadsvergadering, samen met de installatie van het college.


Maandagavond wordt in de agendacommissie van de gemeenteraad de verdeling van de portefeuilles van de vijf wethouders bekend gemaakt.