Rond-de-tafelgesprek

Komende rond-de-tafel gesprekken

Op donderdag 13 juli vinden de laatste Rond-de-tafelgesprekken voor het zomerreces plaats in de Raadszaal en in zaal de Gunne. 

De start is om 19:30, de koffie staat klaar.

De eerstvolgende rond-de-tafel na het reces is gepland op donderdag 14 september,