Steunfractievergadering op locatie

De fractie organiseert maandelijks de steunfractievergadering op locatie in één van de negen kernen van de gemeente Raalte. De dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering komen de raadsleden en steunfractieleden bij elkaar om te discussiëren over de onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan. 

Daarnaast biedt deze openbare vergadering de mogelijkheid voor een plaatselijk belang, ondernemersvereniging of betrokken inwoners om aan te schuiven en mee te discussiëren. Lokale onderwerpen kunnen worden aangedragen op de agenda van de steunfractievergadering. 

Aanwezig zijn, een onderwerp aandragen of andere opmerkingen? Heel graag! Meld dit bij voorkeur bij de fractiesecretaris via emielgerner@live.nl